Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy poinformować, że od 25 maja w całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) . W uproszczeniu RODO wymaga, aby wszystkie firmy działające na terenie Unii Europejskiej zwracały szczególną uwagę na dane osobowe otrzymywane od Użytkowników.

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest firma F.H.U ZIOMAS, NIP 6631459863, REGON 260179983 Dariusz Ziomek, z siedzibą przy ul. Bukowa 4 26-110 Skarżysko-Kamienna oaz oddziałem w Warszawie 02-972 ul. Sarmacka 4b/63

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, oraz przeniesienia danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji zajęć Warsztatów Robotyki i Programowania . W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Do Państwa danych mogą też mieć firma księgowa.

Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą e-maila: robotykawaw@gmail.com, lub listownie na adres siedziby firmy.

Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne.

Ścieżka dźwiękowa używana w filmach zamieszczonych na naszej stronie pochodzi ze strony https://audionautix.com/creative-comm… i została udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0