Informacje i zapisy:

tel. 606992974

Zapisy i cennik

aktualizacja 27.08.2023

Moduł Jesień 2023
Rodzicu jeśli jesteś zainteresowany aby Twoje dziecko uczęszczało na warsztaty w wybranej szkole lub kontynuowało warsztaty w kolejnym module – skorzystaj z wygodnego formularza zapisu . Formularz przyjmie wstępnie Twoje zgłoszenie i zagwarantuje rezerwację miejsca dla Twojego dziecka. Dokonując rejestracji uczestnika przez formularz zapisu, dopiero po dokonaniu pierwszej zadeklarowanej wpłaty na konto prowadzącego – zostaje zawarta umowa przez Internet.

Po zgłoszeniu uczestnika warsztatów oraz dopiero po ustaleniu przez nas terminów i harmonogramu zajęć należy dokonanać wpłat w wyznaczonych terminach.

aktualizacja: 27.08.2023 Terminy spotkań w w zakładce Aktualności

Zapisz uczestnika:

* Po ustaleniu terminu warsztatów- wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy FHU Ziomas w PEKAO S.A. nr konta: 49 1240 5048 1111 0010 4980 8420

Zapisu można dokonać również przez e-mail robotykawaw@gmail.com lub sms pod nr. tel. 606992974 w treści wiadomości podaj numer szkoły, klasę oraz imię nazwisko dziecka. Planowany termin rozpoczęcia Modułu Jesień 2023 r. – od 1 października 2023r. (w zależności od grupy i dnia tygodnia). Terminy i godziny warsztatów będą ustalane we wrzesniu dla poszczególnych szkół i będą zamieszczone w zakładce w zakładce aktualności.

Jeśli zapisują Państwo uczestnika nie poprzez formularz na dole strony należy wydrukować dokumenty w 2 egzemplarzach: umowa, RODO oraz 1 egzemplarz na odbiór ze świetlicy który należy dostarczyć do świetlicy przed pierwszymi warsztatami.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów opłat w Module Wiosna 2023:

Do wyboru są dwie opcje płatności za poszczególne bloki tematyczne:

Młody Odkrywca ( klasy 1-3)- całość 900 zł (płatna do 29.09.2023) lub:

*IV raty po 275 zł
• I rata płatna do 29.09.2023 ,
• II rata płatna do 29.10.2023 ,
• III rata płatna do 29.11.2023 ,
• IV rata płatna do 29.12.2023 ,

Młody Konstruktor ( klasy 4-8) – całość 1000 zł (płatna do 29.09.2023) lub:

*IV raty po 300 zł

  • • I rata płatna do 29.09.2023 ,
  • • II rata płatna do 29.10.2023 ,
  • • III rata płatna do 29.11.2023 ,
  • • IV rata płatna do 29.12.2023 ,

Oferujemy zniżki dla rodzeństwa 5%* (dotyczy drugiego i każdego kolejnego dziecka)

.

Po zgłoszeniu uczestnika warsztatów oraz dopiero po ustaleniu przez nas terminów i harmonogramu zajęć proszę o dokonanie zadeklarowanej wpłaty w wyżej wyznaczonych terminach na konto bankowe PEKAO SA Dariusz Ziomek o nr 49 1240 5048 1111 0010 4980 8420

W tytule przelewu obowiązkowo proszę o podanie:

*nr szkoły,

*nazwisko i imię uczestnika

*klasę.

Dokumenty które trzeba dostarczyć :

Dostarcz zgodę do wychowawcy świetlicy przed pierwszymi zajęciami:

Jeśli nie korzystasz z formularza zapisu dostarcz prowadzącemu warsztaty: 1 egzemplarz Rodo podpisany czytelnie przez rodzica/opiekuna

Jeśli nie korzystasz z formularza zapisu dostarcz prowadzącemu warsztaty: w dwóch kopiach podpisaną czytelnie umowę

Dokonując rejestracji uczestnika przez formularz zapisu, dopiero po dokonaniu pierwszej zadeklarowanej wpłaty na konto prowadzącego – zostaje zawarta umowa przez Internet.