Informacje i zapisy na rok szkolny 2020/2021

tel. 606992974

Zapisy i cennik

aktualizacja 23.12.2021

Moduł Wiosna 2022
Drodzy Rodzice jeśli jesteście zainteresowani aby Wasze dziecko kontynuowało warsztaty w wybranej szkole skorzystaj z wygodnego formularza zapisu . Formularz przyjmie wstępnie Twoje zgłoszenie i zagwarantuje rezerwację miejsca dla Twojego dziecka. Dokonując rejestracji uczestnika przez formularz zapisu, zostaje zawarta elektroniczna umowa przez Internet.

*Nowi uczestnicy którzy chcą wziąć udział w warsztatach pokazowych proszeni sa o dokonanie zapisu pod nr tel. 606992974

aktualizacja: 23.12.2021 Terminy spotkań w w zakładce Aktualności

Zapisz uczestnika:

* Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy FHU Ziomas w PEKAO S.A. nr konta: 49 1240 5048 1111 0010 4980 8420

Zapisu można dokonać również przez e-mail robotykawaw@gmail.com lub sms pod nr. tel. 606992974 w treści wiadomości podaj numer szkoły, klasę oraz imię nazwisko dziecka. Planowany termin rozpoczęcia Modułu Wiosna 2022 r. – Planowane 15 Styczeń lub 14 luty 20222r. (w zależności od grupy i dnia tygodnia). Terminy i godziny warsztatów podane są dla poszczególnych szkół w zakładce aktualności.

Jeśli zapisują Państwo uczestnika nie poprzez formularz na dole strony należy wydrukować dokumenty w 2 egzemplarzach: umowa, RODO oraz 1 egzemplarz na odbiór ze świetlicy który należy dostarczyć do świetlicy przed pierwszymi warsztatami.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów opłat.

Do wyboru są dwie opcje płatności za poszczególne bloki tematyczne:

*całość 600 zł (płatna do 15.01.2022) – Moduł Wiosna: Młody Odkrywca

*II raty po 300 zł (I rata płatna do 15.01.2022 , II rata płatna do 15.02.2022)

*całość 600 zł (płatna do 15.01.2022 ) – Moduł Wiosna: Młody Konstruktor

*II raty po 300 zł (I rata płatna do 15.01.2022 , II rata płatna do 15.02.2022) .

*całość 700 zł (płatna do 15.01.2022 ) – Moduł Wiosna: Kodowanie w Swift

*II raty po 350 zł (I rata płatna do 15.01.2022, II rata płatna do 15.02.2022) .

Oferujemy zniżki 10%* przy wyborze dwóch bloków tematycznych: Młody Konstruktor oraz Kodowanie w Swift

Oferujemy zniżki dla rodzeństwa 10%* (dotyczy drugiego i każdego kolejnego dziecka)

.

Po zgłoszeniu uczestnika warsztatów proszę o dokonanie zadeklarowanej wpłaty w wyżej wyznaczonych terminach na konto bankowe PEKAO SA Dariusz Ziomek o nr 49 1240 5048 1111 0010 4980 8420 z zadeklarowaną wcześniej kwotą wpłaty.

W tytule przelewu obowiązkowo proszę o podanie:

*nr szkoły,

*nazwisko i imię uczestnika

*klasę.

Dokumenty które trzeba dostarczyć :

Jeśli nie korzystasz z formularza zapisu dostarcz prowadzącemu warsztaty: 1 egzemplarz Rodo podpisany czytelnie przez rodzica/opiekuna

Jeśli nie korzystasz z formularza zapisu dostarcz prowadzącemu warsztaty: w dwóch kopiach podpisaną czytelnie umowę

Dostarcz zgodę do wychowawcy świetlicy przed pierwszymi zajęciami:

Dokonując rejestracji uczestnika przez formularz zapisu, dopiero po dokonaniu pierwszej zadeklarowanej wpłaty na konto prowadzącego – zostaje zawarta umowa przez Internet.