Informacje i zapisy na rok szkolny 2020/2021

tel. 606992974

Zapisy i cennik

aktualizacja 01.09.2022

Moduł Jesień 2022
Rodzicu jeśli jesteś zainteresowany aby Twoje dziecko uczęszczało na warsztaty w wybranej szkole skorzystaj z wygodnego formularza zapisu . Formularz przyjmie wstępnie Twoje zgłoszenie i zagwarantuje rezerwację miejsca dla Twojego dziecka. Dokonując wstępnej rejestracji uczestnika przez formularz zapisu, zostaje zawarta elektroniczna umowa przez Internet.

aktualizacja: 01.09.2022 Terminy spotkań w w zakładce Aktualności

Zapisz uczestnika:

* Po ustaleniu terminu warsztatów- wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy FHU Ziomas w PEKAO S.A. nr konta: 49 1240 5048 1111 0010 4980 8420

Zapisu można dokonać również przez e-mail robotykawaw@gmail.com lub sms pod nr. tel. 606992974 w treści wiadomości podaj numer szkoły, klasę oraz imię nazwisko dziecka. Planowany termin rozpoczęcia Modułu Jesień 2022 r. – Planowane od października 2022r. (w zależności od grupy i dnia tygodnia). Terminy i godziny warsztatów podane są dla poszczególnych szkół w zakładce aktualności.

Jeśli zapisują Państwo uczestnika nie poprzez formularz na dole strony należy wydrukować dokumenty w 2 egzemplarzach: umowa, RODO oraz 1 egzemplarz na odbiór ze świetlicy który należy dostarczyć do świetlicy przed pierwszymi warsztatami.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów opłat w Module Jesień 2022:

Do wyboru są dwie opcje płatności za poszczególne bloki tematyczne:

Młody Odkrywca ( klasy 1-3)- całość 800 zł (płatna do 28.09.2022) lub:

*IV raty po 250 zł

 • I rata płatna do 28.09.2022 ,
 • II rata płatna do 30.10.2022 ,
 • III rata płatna do 30.11.2022 ,
 • IV rata płatna do 30.12.2022 ,

Młody ProgramistaNOWOŚĆ!– ( klasy 1-3) – całość 900 zł (płatna do 28.09.2022) lub:

*IV raty po 275 zł

 • I rata płatna do 28.09.2022 ,
 • II rata płatna do 30.10.2022 ,
 • III rata płatna do 30.11.2022 ,
 • IV rata płatna do 30.12.2022 ,

Młody Konstruktor ( klasy 4-8) – całość 900 zł (płatna do 28.09.2022 ) lub:

*IV raty po 275 zł

 • I rata płatna do 28.09.2022 ,
 • II rata płatna do 30.10.2022 ,
 • III rata płatna do 30.11.2022 ,
 • IV rata płatna do 30.12.2022 ,

Kodowanie w Swift ( klasy 4-8) – całość 900 zł ( płatna do 28.09.2022 ) lub:

*IV raty po 275 zł

 • I rata płatna do 28.09.2022 ,
 • II rata płatna do 30.10.2022 ,
 • III rata płatna do 30.11.2022 ,
 • IV rata płatna do 30.12.2022 ,

Oferujemy zniżki 5%* przy wyborze dwóch bloków tematycznych:

 • Młody konstruktor oraz młody programista (dla klas 1-3),
 • Młody Konstruktor oraz Kodowanie w Swift (dla klas 4-8)

Oferujemy zniżki dla rodzeństwa 5%* (dotyczy drugiego i każdego kolejnego dziecka)

.

Po zgłoszeniu uczestnika warsztatów oraz dopiero po ustaleniu przez nas terminów i harmonogramu zajęć proszę o dokonanie zadeklarowanej wpłaty w wyżej wyznaczonych terminach na konto bankowe PEKAO SA Dariusz Ziomek o nr 49 1240 5048 1111 0010 4980 8420 z zadeklarowaną wcześniej kwotą wpłaty.

W tytule przelewu obowiązkowo proszę o podanie:

*nr szkoły,

*nazwisko i imię uczestnika

*klasę.

Dokumenty które trzeba dostarczyć :

Dostarcz zgodę do wychowawcy świetlicy przed pierwszymi zajęciami:

Jeśli nie korzystasz z formularza zapisu dostarcz prowadzącemu warsztaty: 1 egzemplarz Rodo podpisany czytelnie przez rodzica/opiekuna

Jeśli nie korzystasz z formularza zapisu dostarcz prowadzącemu warsztaty: w dwóch kopiach podpisaną czytelnie umowę

Dokonując rejestracji uczestnika przez formularz zapisu, dopiero po dokonaniu pierwszej zadeklarowanej wpłaty na konto prowadzącego – zostaje zawarta umowa przez Internet.